Ventelister

Vores ventelister ser ud som følgende:

Andelsboligforeningen Hans Egede har tre ventelister:

  • Liste nr. 1:  Den interne liste, hvor alle  andelshavere (1 pr. andelslejlighed)  der ønsker det,  kan blive opført på.
  • Liste nr. 2:  Består af børn, børnebørn og forældre i lige op- og nedadgående linie. Hver andelslejlighed kan opskrive 2 personer i alt
  • Liste nr. 3:  Er en ekstern liste, hvor hver andelslejlighed kan opskrive 1 person på listen.
    PT. ER DEN EKSTERNE LISTE LUKKET.

Det koster 150,- kr. at blive opskrevet på børne/forældre listen og 50 kr. pr. år at blive stående på listen.

Det koster pt. kr. 250,-  at blive opskrevet på den eksterne liste og derefter  kr. 100  pr. år at blive stående på listen.

Ventelistegebyret skal fremover indbetales i januar måned for det gældende år.

For at komme på listerne skal der udfyldes et skema, som udleveres af bestyrelsen.

Når en lejlighed bliver ledig  tilbydes den til den/de  der står først på listerne  til de ledige  lejlighed i ovennævnte liste-orden.

Er der ingen på den 1. liste som er  interesseret,  går man videre til  liste nr. 2. Er der heller ingen her – bliver den tilbudt til liste 3.

De første  3-4 personer fra listen bliver som regel indkaldt ved den første fremvisning af den ledige lejlighed.

Annie

Se ledige andele unde:r  “Andele til salg”.