Referater

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 8. januar 2012:

Henvendelse til bestyrelsen er stadig ab.hansegede@os.dk  eller en seddel ind ad forretningsdøren Henrik Rungs Gade 16.

Der var modtaget en skrivelse fra en beboer hos hvem  der den 27.12.2012 var blevet forsøgt begået indbrud.  Vi henstiller til alle at man ikke lukker nogen ind man ikke kender/venter og sørger for at gadedøren bliver lukket efter en når man enten går ud eller ind. Det skrives på hjemmesiden under nyheder og sedler sættes i opgangene.

2   2-værelses lejligheder er pt til salg. se  – hvis det har din interesse – under Andele til salg.

Vi åbner for ventelisterne igen idet der er mange der henvender sig og spørger efter ledige andelslejligheder.

Annie

Referatet fra generalforsamlingen, den 18. december 2012, nåede – med stor velvilje fra vores administrator – at blive omdelt inden jul. Det var skønt – så havde vi alle det at læse igennem.

Under pkt.: Evt. :

En beboer spurgte om vi ikke snart kunne blive fri for alt det beboerne sætter på trapper – specielt køkkentrapperne. Det være sig fyldte skraldeposer, sko, støvler, reoler m.m.  –  Noget som bestyrelsen har skrevet om i årevis og som stadig ikke bliver overholdt.  Der var heldigvis en livlig debat omkring emnet og ALLE var enige i at nu måtte det være slut.

Alle I som har noget stående ude foran køkken- eller hoveddøren:  TAG DET IND OG DET ER NU!!!

I som herefter stadig stiller noget på trapperne vil få en advarsel – først fra bestyrelsen, herefter fra administrator.

Rigtig godt nytår til alle!

 

 

Best.møde 05. maj 2010

Bestyrelsen rykker for tal og tidspunkt for forsatsvinduerne.

Der vil blive en ny indsamling af cykler som ikke bliver brugt, så vi kan komme af med alle de gamle vrag af cykler der står rundt omkring samt alle de “ukendte” cykler. Vi håber vi kan nå det inden sommerferien.

Bestyrelsen vil igen gøre opmærksom på at henvendelse kan ske over nettet til ab.hansegede@os.dk eller ved at smide en seddel ind ad brevsprækken i forretningen  Henrik Rungs Gade 16, stilet til bestyrelsen.

Bestyrelsen svarer herefter så hurtigt det kan lade sig gøre. Der er desværre nogen som stadig forventer at vi kan svare samme dag som henvendelsen foreligger.  Dette kan ikke lade sig gøre. Vi har alle fuldtidsarbejde, børn og hjem, familie, sport og venskabskreds, som vi også skal passe. Vi gør vores bedste for at gøre det så hurtigt som muligt!