Manglende varme her til aften

Kære alle

Jo,vi ved det godt – der mangler varme på radiatorerne og varmt vand i hanerne.

Der bliver arbejdet på højtryk for at finde fejlen.

Forhåbentlig går det i orden inden for et par timer.

Hilsen Mette og Annie

Vand og varme i dag

Kære alle

Der vil være lukket for varmen det meste af dagen i dag.

Ligeledes vil der også være lukket for det varme vand i perioder over hele dagen.

Dette skyldes at elektrikeren arbejder på at opsætte en ny el-tavle, således at vi har strøm nok til stilladsarbejderne.

Dette skulle gerne sikre at relæet ikke slår fra og sætter hele systemet ud af drift, som vi har oplevet et par gange den sidste uges tid.

Stilladsarbejderne er af samme årsag gået hjem for i dag, da deres lift ikke kan køre uden strøm.

Elektrikeren bliver færdig i dag, så alle har varme igen i aften.

Bestyrelsen

 

 

Stilladset / vaskekælderen

Kære alle.

Ja, man kan måske godt sige at det tager lang tid med opsætning af stilladset – men, det er jo vinter og vejret byder på lidt af hvert. Stilladsarbejderne har deres ret til at forlade arbejdsstedet hvis vejret er dårligt – og det skal de også, for vi skulle nødig have nogle uheld derude!

Vaskeriet:

Håber I alle har lagt mærke til at gulvet ovre i vaskekælderen er blevet renset med kakkelrens. Det er blevet rigtig flot. Tak til Tienna, som igen har gjort en kæmpe indsats.

Annie

Container i Henrik Rungs Gade ud for nr. 14.

I morgen ankommer en container i Henrik Rungs Gade ud for nr. 14. Allerede i aften spærrer vi af således at der ikke holder parkerede biler i morgen tidlig når containeren ankommer. Vi forventer at I, som plejer at parkere på pladserne ud for nr. 14 og forretningen, respekterer dette og sørger for at få flyttet deres bil inden containeren ankommer.

De sidste 2 gange vi fik containere var den ene der  kl. 06.00 om morgenen og den anden ankom aftenen forinden.

Så hold øje med containeren!

HUSK,  at I, som har sat ting og sager ned i gården, selv skal flytte tingene ud i containeren !!

Annie

Stillads fra nr. 17 – 21

Solrød Stilladser har meddelt at de i morgen, tirsdag den 6. januar 2015, opsætter stillads fra Jesper Brochmands Gade 17  til Hans Egedes Gade 21.

På grund af nogle misforståelser – ikke fra vores side – er det altså først i morgen at de går i gang!

Annie

En trist meddelelse.

Kære alle.

Det er trist at skulle videregive meddelelsen om at Ingelise Andersen er afgået ved døden, søndag, den 28. december 2014.

Mange beboere, som har boet her i lang tid – eller har boet her som barn/ung og er kommet tilbage,  kendte Ingelise.

Ingelise var datter af Vagn og Marie Christoffersen. Stoffer, som Vagn blev kaldt, og Marie var indehaver af Ismejeriet, Henrik Rungs Gade 16 – der hvor bestyrelsen nu har til huse. Her deltog Ingelise også i arbejdet. Et slidsomt arbejde. Hvem kan ikke huske da der skulle deles is ud i halve eller kvarte blokke til beboernes køleskabe. Ølkasser indeholdt 50 øl dengang og ikke som i dag 30, 24 eller 18 stk. Mælk i flasker mindes jeg også som værende tungere end den papemballagen som mælken sælges i i dag. Jo der blev slæbt på mange ting dengang. Men en ting var sikkert man fik altid store smil en god behandling fra dem alle 3.

Ingelise blev gift med Svend-Erik og boede også i huset, hvor de fik 2 børn – Rene og Michelle. Rene bor her endnu medens Michelle er flyttet “udenbys”.

Mine børn og jeg flyttede ind i 1979 og det varede ikke længe før Michelle, Rene og mine børn fandt sammen i gården.  Det var især lykken at skyde til mål ved en kældernedgang. Noget som Ingelise og jeg bestemt ikke brød os om – især ikke efter at Michelle faldt baglæns ned ad kældertrappen. Vi fik lokket ungerne til at stoppe mod at give dem æbleskiver med jordbær syltetøj og flormelis – midt om sommeren!

Ingelise har altid været sød, smilende og meget interesseret i at høre om hvordan ens unger havde det – ligesom hun altid fortalte om sine dejlige børn. Aldrig har jeg hørt hende sige noget dårligt om andre. Talte vi om noget, som man ikke ønskede skulle ud til andre kunne man roligt tale med Ingelise – det forblev altid mellem os. Jeg kommer til at savne de små men gode samtaler vi havde sammen. Når jeg, som nu, sidder i forretningen løber tankerne/minderne gennem hovedet og pludselig går det op for en, at en æra er forbi. Mejeriet er lukket for flere år siden. Stoffer og Marie er også gået bort og den sidste, som havde arbejdet i mejeriet har nu lukket sine øjne.

Ingelise bliver bisat fra Brorsons Kirke, tirsdag, den 6. januar 2015 kl. 11.00,  hvor alle er velkomne.

Æret være Ingelises minde!

Annie

 

TAGET

København, den 2. januar 2015.

KÆRE ALLE – RIGTIG GODT NYTÅR !

Året 2014 er forbi og vi har, som de fleste af jer ved, haft et travlt år med forberedelse på udskiftning af taget samt isoleringen i brystningerne. Alt skulle nu være på plads således at arbejderne kan gå i gang.

TAGET:

Mandag den 5. januar 2015 starter stilladsarbejderne med opsætning af stillads og overdækning i Jesper Brochmands Gade nr. 17. Herfra går det videre ad Hans Egedes Gade nr. 19 og 21 – måske er nr. 23 og 25 også med i denne etape, det har vi ikke fået endelig besked på!

Alle I, som bor i de nævnte opgange SKAL have ryddet jeres ting fra loftsrummene inden den 10. januar 2015. I andre skal nok få en ”sidste frist” dato så snart vi kender etaperne. Dette skal dog ikke forhindre jer i at rydde jeres loftsrum NU – for der kommer en container til brug for det ”affald” som beboerne har tænkt sig at smide ud. Det gælder om at få containeren fyldt op idet det er for dyrt at levere den halvtom tilbage. I får besked på hvornår containeren kommer så snart vi får svar fra Københavns Kommune.

NB Entreprenøren tillader:

”Den bedste løsning er at beboerne rydder deres pulterrum helt for opbevarede ting!

Men det kan accepteres at beboerne lader tingene stå, – på egen risiko for skader, tyveri m.m.-, hvis alt rykkes væk 150 cm fra tagkanten og med en sti ind på 60 cm. Frihøjde til undertaget skal være mindst 50 cm.”

Husk at dørene til jeres loftrum skal stå åbne så arbejderne kan komme til taget!

Låsen til lofterne bliver omlagte således at ingen af beboerne kan komme på lofterne i det tidsrum, hvor der arbejdes på jeres del af taget. Dette er ikke kun for at arbejderne skal have fred til at arbejde, men for at minimere evt. tyverier. Så snart de er færdige med den første etape bliver den gamle cylinder sat i og I kan igen komme på loftet.

Lukning af porten Jesper Brochmands Gade 17:

Den 5. januar 2015 bliver den lille port mellem gården og JBG 17 lukket. Dette inde-bærer at ingen af beboerne vil kunne bruge denne port før arbejdet med hele taget er udført!!! Man kan/skal benytte den store port i Henrik Rungs Gade og mellemgangen Åboulevard/gården kan benyttes under hele byggeriet.

Stil jeres cykler i cykelkældrene !! Der forefindes cykelkældre i 19/21, Henrik Rungs Gade 16 og Henrik Rungs Gade 18/Åboulevard 84.

Christianiacyklerne kan ikke stå i gården så længe arbejdet på taget foregår !!!

Skal du/I ikke bruge jeres Christianiacykel her i vinterperioden – kontakt evt. bestyrelsen for henvisning af en plads i kælderen 18/84.

Mange beboere har brugt tørrelofterne og de gamle vaskerum til opbevaring af alt muligt mærkeligt! Disse rum SKAL ryddes nu!!

Vi opfordrer jer, som – uden tilladelse – har fyldt ovennævnte rum/lofter op, til at tage ansvar og fjerne alt det I har lagt ind i de rum som ikke er jeres – vi andre skal jo ikke rydde op efter jer !!!

NEJ, det er ikke sent, at I får at vide at loftsrummene skal ryddes – det har I fået at vide op til flere gange – projektet har været undervejs i et par år !!

Ved den sidste ”oversvømmelse” i september opfordrede vi jer også til at rydde lofterne for hvad I ikke længere havde brug for. Ikke mange benyttede sig af dette – desværre – for da havde vi en container der ”ventede på affald”. Og så sent som til generalforsamlingen fik I oplyst datoerne på opsætning af stilladset – 5. januar 2015 og på selve arbejdets begyndelse – den 15. januar 2015!!!!

Det kommer til at koste penge for de af jer, som ikke tømmer rummene, hvis vi opdager hvem der har brugt dem. Nogle af jer har jo tilkendegivet at I har taget et rum i brug så her forventer vi bare at I fjerner det hele.

Så der er kun en ting at sige – på med vanten og i gang!

Er der nogen, som ikke kan fjerne ting og sager fra loftet kan man bestille en til at hjælpe. Prisen har vi endnu ikke fået – men vi forventer at modtage den snarest.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Barnevogns- og cykelkælderen – oprydning!

Her til aften er jeg blevet ringet op af en beboer der fortalte, at de har fået stjålet deres klapvogn fra barnevognskælderen.  Det er deres 3. klapvogn som er stjålet!

Helt ærligt hvor er det tarveligt at der stadig er nogen som går ned I vores barnevogns- og cykelkældre med det formål at stjæle  cycler, barne- og/eller klapvogne fra andre!

Ligemeget om cyklerne, barne- og klapvognene ser gamle og slidte ud er der ingen – ud over ejerne – som kan tillade sig at fjerne dem!!

OPRYDNING!

Har du/I gamle cykler, barne- og eller klapvogne stående I barnevogns- eller cykelkældrene som  skal smides ud, bedes du/I gå ned og fjerne disse. I skal stille dem oppe ved storskrald ONSDAGE efter kl. 18.00 med en seddel hvoraf det klart og tydeligt fremgår at de er til udsmidning!!!

Gårdmand John vil så sørge for at stille dem ind I storskraldsrummet torsdag morgen.

Annie

Taget, loppemarked

Kære alle.

Nu er kontrakten  vedrørende taget ved at være på plads. Der mangler bare at blive indføjet nogle CVR-numre m.m. Når kontrakten er underskrevet går der ca. 1 måned til arbejdet går igang.

Hvis  underskrivelsen først bliver sidst i november og arbejdet derfor burde starte f.eks. 22. December, bliver startdagen udskudt til januar 2015.

Vi når ikke at afholde loppemarked I år – desværre!  Vi påregner at gøre det til foråret eller når taget er færdigt. Ærgerligt – men vi har haft meget at se til: Skybruddet og rensning af kældrene m.m.

Erna er udtrådt af bestyrelsen og Mathilde, som var suppleant er indtrådt I bestyrelsen.

Annie