Generalforsamling Gårdlauget

Kære alle

Gårdlauget Ladegården afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. april 2016, kl. 17.00 i A/B Hans Egedes lokale.

Regnskab mm. ligger til gennemsyn i bestyrelseslokalet på følgende dage:

Onsdag den 23. marts ml. 15 og 15.30, torsdag den 31. marts ml. 19 og 19.30 og fredag den 1. april ml. 16 og 16.30.

Mange hilsner
Gårdlauget