Gårdlauget

Bestyrelsen i gårdlauget  “Ladegården”  består af beboere fra de 3 andelsboligforeninger rundt om gården, nemlig Ugleborgen, Henrik Rung og Hans Egede.

Bestyrelsen er sammensat således:

  • Formand Mette Pfeiffer, Hans Egede
  • Kasserer Grethe Lyngaae, Hans Egede
  • Bestyrelsesmedlem Ole Rytter, Hans Egede
  • Bestyrelsesmedlem Malene Hegewald, Ugleborgen
  • Bestyrelsesmedlem Birgit Elise Hansen, Henrik Rung
  • Suppleant Mathilde Dam Sommer, Hans Egede

Der afholdes generalforsamling hvert år i maj måned, hvor alle beboerne er velkomne.

Kontakt til gårdlauget kan ske ved henvendelse til os når vi er i gården, ved at smide en seddel ind i Hans Egedes lokale, eller på mail: gaardlauget@os.dk