Eksterne ventelister

Kære alle.

De eksterne ventelister bliver uddelt i løbet af i dag!

Det koster kr. 250,-  at blive opskrevet på den eksterne liste og et gebyr på kr. 50,- pr. år for at blive stående listen. Gebyrene bedes indbetalt til konto  5493 – 0001015713, Nykredit Bank.  Selve skrivelsen skal afleveres til bestyrelsen eller sendes pr. post.

Kvittering for modtagelse  skrivelsen sendes pr. mail – hvis en sådan er oplyst.

Annie