Christians B. Hansens bisættelse

Kære alle.

Der er til mig og bestyrelsen tilsendt flere kondolenceskrivelser pr. mail og sms vedr. Christians bisættelse. Disse bliver skrevet ud og givet til Christians familie.

I flere af disse samt fra flere beboere, jeg har mødt på gade og/eller talt i telefon med, og de, der i går deltog sammen med Christians familie i “Lystænding” og gløggaften, er jeg blevet forespurgt om jeg kunne lægge penge ud til en blomst eller om vi samlede ind til en blomst til Christian, eller om familien ønskede at man satte penge ind til andet formål (f.eks. Christians børn eller til hjælp til gravstenen.

Jeg har forespurgt Christians familie og de synes at det ville være flot, hvis man i stedet for blomster indbetalte et beløb. Fra Christians arbejdsplads, Antvortskov Kaserne, kommer mange kolleger og overordnede, så man kan godt forestille sig at der bliver lagt kranse og mange blomster.

Det er smukt med mange blomster, men en indsamling er også smuk!

Beløbet, stort eller småt, kan indbetales til en konto: 2216 6889789083.

Husk at I alle er velkomne i Hellig Kors Kirke i morgen, den 23. december 2015 kl. 12.00.

Annie