Christian B Hansen

Kære alle.

Som de fleste af jer ved, afgik vores næstformand, Christian B. Hansen, ved døden den 17. december 2015.

Det kom som et chok for os alle. Ikke mindst for familien som har lidt et stort og ubærligt tab.

Christian er kendt af de fleste bl.a. for hans glade, sjove og positive  tilgang til livet og tingene. Han var utrolig glad og stolt af sin familie, som fyldte uendelig meget i hans hverdag/liv.

Vi som har kendt Christian i mange år, både som privatmenneske og som bestyrelsesmedlem – hvoraf mange var som næstformand – kommer til at savne hans fantastiske måde at være på og som en rigtig god sparringspartner i vores gøremål!

Christian bisættes fra Hellig Kors Kirke den 23. december 2015 kl. 12.00. Familien har oplyst at alle er velkommen.

Ved gløgg og æbleskive arrangementet i aften vil der være et bord med lys, hvor I har mulighed for at tænde et lys, for at mindes Christian!

Vores tanker går til Christians familie!

Æret være Christians minde.

Mette og Annie