Kategoriarkiv: Nyheder

Barnevogns- og cykelkælderen – oprydning!

Her til aften er jeg blevet ringet op af en beboer der fortalte, at de har fået stjålet deres klapvogn fra barnevognskælderen.  Det er deres 3. klapvogn som er stjålet!

Helt ærligt hvor er det tarveligt at der stadig er nogen som går ned I vores barnevogns- og cykelkældre med det formål at stjæle  cycler, barne- og/eller klapvogne fra andre!

Ligemeget om cyklerne, barne- og klapvognene ser gamle og slidte ud er der ingen – ud over ejerne – som kan tillade sig at fjerne dem!!

OPRYDNING!

Har du/I gamle cykler, barne- og eller klapvogne stående I barnevogns- eller cykelkældrene som  skal smides ud, bedes du/I gå ned og fjerne disse. I skal stille dem oppe ved storskrald ONSDAGE efter kl. 18.00 med en seddel hvoraf det klart og tydeligt fremgår at de er til udsmidning!!!

Gårdmand John vil så sørge for at stille dem ind I storskraldsrummet torsdag morgen.

Annie

Taget, loppemarked

Kære alle.

Nu er kontrakten  vedrørende taget ved at være på plads. Der mangler bare at blive indføjet nogle CVR-numre m.m. Når kontrakten er underskrevet går der ca. 1 måned til arbejdet går igang.

Hvis  underskrivelsen først bliver sidst i november og arbejdet derfor burde starte f.eks. 22. December, bliver startdagen udskudt til januar 2015.

Vi når ikke at afholde loppemarked I år – desværre!  Vi påregner at gøre det til foråret eller når taget er færdigt. Ærgerligt – men vi har haft meget at se til: Skybruddet og rensning af kældrene m.m.

Erna er udtrådt af bestyrelsen og Mathilde, som var suppleant er indtrådt I bestyrelsen.

Annie

VARME !!!

Kære alle.

I morgen, onsdag den 1. oktober 2014,  bliver der kl. ca. 17.00 tændt for varmen så der ikke længere er nogen som behøver at sidde og fryse.

Annie

Vask – både på den ene og anden måde !

Kære alle.

Jeg kan forstå at det har været noget drilagtigt at man først modtager en seddel med beskrivelse af hvornår ens kælder skal være tømt og senere modtager  en anden seddel hvor der står nogle andre datoer.

Dette beklager jeg selvfølgelig  meget !

De to første der kom for at gøre rent ønskede at kælderrummene i  2 gældergange – enten mod gaden eller gården – skulle stå tomme når de  gik igang med afrensningen. De var der kun 1 dag., der var sket en misforståelse  – og de var sat igang med at arbejde i en anden ejendom.

De to nye der kom ville gerne klare så  mange kælderrum som muligt og foreslog at vi fik tømt flere kældergange ad gangen, således at de ikke blev arbejdsløse. De var ikke kede af at skulle gå fra kælder til kælder – bare arbejdet blev udført og færdiggjort – derfor fik I en ny plan!!!

Arbejdet går godt  MEN –  de kunne godt ønske at de sidste kælderrum blev tømt og åbnet således at  arbejdet kan blive færdigt.  Kældergangene bliver taget til sidst.

Så derfor en tredie besked:

I,  som har fået ordnet  jeres kælderrum må meget gerne – og hurtigtst  muligt – sætte jeres ting ind igen, således at der bliver plads  til de som mangler at få tømt deres deres kælderrum. Det kræver kun ca. 2 timer før kælderrummet er tørt.

AIle I, som ikke har fået renset må meget gerne tømme jeres kælderrum og sætte ejendelene ud på gangen – husk at lade døren til kælderrummet stå åbent , så er det lettere at se om rummet er tømt.

Tømmer du dit rum i dag/i aften eller i  morgen tidlig, så send evt. en sms til 24 96 76 21 og jeg vil straks i morgen tidlig give vores 2 arbejdere besked på hvilke rum de kan ordne.

HUSK at smide ud – det du alligevel aldrig mere skal bruge .

Og nu – medens vi er ved det våde :

DET ER NOGLE DEJLIGE STORE VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLERE VI HAR !

MEN TRODS DERES STØRRELSER ER DET BEGRÆNSET HVOR MEGET MAN   KAN FYLDE I DEM !

DE STORE VASKEMASKINER KAN TAGE OP TIL 10 KG LET TØRT TØJ.  NÅR DETTE ER VASKET KAN DET KOMME DIREKTE I TØRRETUMBLEREN!! MEN, DER MÅ IKKE LÆGGES YDERLIGERE VÅDT TØJ I TØRRETUMBLEREN:

  1. LÅGEN SPRINGER OP
  2. DER KOMMER IKKE LUFT OMKRING TØJET OG
  3. TØRRETUMBLEREN KAN IKKE VARME LUFTEN OP.

DET VÅDE TØJ FRA 2 SMÅ MASKINER KAN HELLER IKKE ”BARE” KOMME OVER I EEN TØRRETUMBLER. DER SKAL 2  TØRRETUMBLERE TIL!

HUSK DET NÆSTE GANG DU TØRRER TØJ !

BESTYRELSEN, DEN 23. SEPTEMBER 2014.

ANNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tømme kælderrum

Røsvas´ 2 arbejdere, der foretager rensningen af vores kældre kan nå flere kælderrum om dagen end først antaget .

Vi vil derfor bede jer, , som endnu ikke har tømt jeres kælderrum – om at gøre det her i weekenden således at arbejderne  mandag, den 22. september og tirsdag, den 23. september kan gå i gang uden at vente på at der bliver tømt kælderrum.

Det er en stor fordel for os – og huset –  at det hele bliver ordnet hurtigst muligt.

Alt det I vil smide ud/ kassere, skal I sætte op i gården på og omkring græsplæn ved storskraldsrummet. Her er placeret orangerøde rør med skilte som fortæller hvor de forskellige ting skal placeres.

Containeren, som er bestilt til at komme fredag, kommer desværre først mandag!

Vær rare at stille tingene som anvist på sedlerne således at det bliver nemmere for jer og os at fylde containeren på mandag

Gårdlavet og bestyrelsen.

 

 

vask og desinficering af kældrene. NY PLAN !

 

Kære alle.

Rengøring og desinficering af vores kældre starter op igen mandag, den 15. September 2014 kl. 08.00.

Alle kælderrummene skal være tømte og stå klar efter nedenstående plan:

Mandag den 15. september 2014 : Henrik Rungs Gade  14 og 16 mod gaden.

Tirsdag, den 16. September 2014: Henrik Rungs Gade 18 og Åblv.84  mod gaden

Onsdag, den 17. September 2014: Henrik Rungs Gade 14 og 16 mod gården

Torsdag, den 18. September 2014Henrik Rungs Gade 18 og Åboulevard 84 mod gården.

Fredag, den 19. September 2014:  Åboulevard 86 og Hans Egedes Gade 25 mod gården

Mandag, den 22. September 2014:  mod gården – Hans Egedes Gade 23, og 21 mod gården. 

Tirsdag, den 23. September 2014:  mod gaden Åboulevard 86 og Hans Egedes Gade 25.  (Vi kan evt. lukke døren I mellemgangen ud til Åboulevard I disse 2 dage således at der bliver mere plads til jeres ting og sager)

Onsdag, den 24. September 2014: Mod gaden – Hans Egedes Gade 23 og 21

Torsdag, den 25. September 2014: Alle mod gården I Hans Egedes Gade19 og Jesper Brochmands Gade 17

Fredag, den 26. September 2014:  Alle mod gaden I Jesper Brochmands Gade 17 og Hans Egedes Gade 19  (Vi kan evt. lukke porten mod Jesper Brochmands Gade og bruge mellemgangen til opbevaring)

Alle skal naturligvis straks efter rengøringen sætte deres ting tilbage I deres kælderrum.

BEMÆRK, AT DER KAN SKE FORSKYDNINGER – DE NÅR MÅSKE AT ORDNE FLERE RUM END FØRST ANTAGET – I VIL BLIVE ORIENTERET SÅ SNART VI HØRER NOGET.

ALLE kælderrum skal tømmes så de kan blive rengjorte!  Det nytter ikke at hver 3. rum ikke bliver tømt og dermed ikke rengjort. Trævæggene og trædørene har suget vandet til sig og der kan dannes skimmelsvamp.  Bliver det ikke rengjort fra begge sider, slipper vi aldrig af med det.

 Mandag, den 22. September 2014  opstilles en container I Henrik Rungs Gade ud for nr. 14 og 16. Når containeren er opstillet skal I selv bære jeres uønskede genstande ud I containeren!

Bestyrelsen

 

Renvasking og desinficering af kældrene.

Kære alle.

Det kan ikke være en overraskelse for nogen af os, at vores kældre skal vaskes og desinficeres efter skybruddet!!!

Forsikringsselskabet har bestilt  og betaler desinficeringsfirmaet som kommer I den rækkefølge som de mener er den rigtige. Mange ejendomme har haft det værre end vi har.

Vi kan ikke bestille tid til at få ordnet vores kældre, så det passer den enkelte beboer!!  Vi må være glade for at de kommer og ordner vores kældre, så vi kan føle os sikre på at ALLE får renset op I kældrene. Vi har alle gået og ventet på det firma, som skulle ordne vores kældre – og nu er det endelig vores hus det gælder og vi skal samarbejde med desinficeringsfirmaet så det går så godt som muligt. Denne gang skal alle kældre vaskes og desinficeres og ikke lige som sidst, hvor flere “sprang over” til stor gene for de øvrige beboere.

Firmaet startede I torsdags og ordnede cykel- og barnevognskældrene samt vaskekælderen. Fredag nåede de at få ordnet vores store varmekælder, hvilket  De ikke selv havde regnet med. Varmekælderen var virkelig  beskidt og glat som en glidebane. Men det lykkedes!  

Nu er det så tid til at få beboernes kælderrum ordnet. Mandag morgen, den 8. September 2014 kl. 8.00, starter desinficeringsmændene med at vask og desinficering af vores kælderrum.

Desinficeringsfirmaet har ønsket, at alle I nr. 17 og nr. 19, som har kælderrum mod gaden skal rydde deres rum om søndagen således at de kan vaske og desinficere disse rum. Mandag er det så de beboere I samme opgange, som har kælderrum mod gården, der skal rydde deres rum, således at de kan blive ordnet om tirsdagen. Når alle rummene er vasket og desinficeret bliver  hver enkelt kældergang  ordnet.

Vi har – på grund af det korte varsel som er givet,  også varskoet nr. 21. Ikke alle har mulighed for at få tømt deres kælderrum – selv om de fleste har været nede og “kostet” vandet ud af deres kælderrum,  Men nu har de mandag,,  tirsdag og onsdag  til at få det ordnet. Mon man så ikke med lidt velvilje kan tømme sit kælderrum – enten selv – eller med hjælp fra familie og/eller venner ??

Alle har mulighed for  at stille deres ting ind I cykelkældrene og I barnevognsrummet og de kældergange, som fører til kælderrummene –  hvis de ikke mener at det kan stå overfor deres eget kælderrum. Alle skulle således have plads nok til deres ting.

Og selvfølgelig er der ikke nogen beboere som stjæler fra andre beboere !!!

Forstår godt, hvis I er frustrerede, men håber alligevel at I vil samarbejde med desinficeringsfirmaet,  de andre beboere og bestyrelsen!!!

Annie

Nattens regn, lyn og torden.

Kære alle.

Ja, så viste vejret sig igen fra sin værste side. Det har regnet, tordnet og lynet. Gaderne  omkring os mindede mest af alt  om Venedigs kanaler!

Kl. 05.15  fik jeg – efter at have ventet ca. 30 min på at komme igennem – fat I forsikringsselskabet og “bestilte” et firma som kan komme og tømme kældergangene for vand og opstille nogle affugtere. De kommer I løbet af nogle timer. Det er uvist hvor mange timer idet der er mange som skal bruge firmaet.

Kældrene har I nattens løb haft en vandstand på ca. 15 cm .  – men vandet er  nu ved at forsvinde!

I anmodes om at  gå ned I jeres kælderrum og tjekke om det er fyldt med vand – eller om vandet er løbet fra. Det gør en stor forskel om der er lidt vand eller ingen vand når affugterne sættes til. Men også hvis der er vand gælder det jo om redde, hvad der reddes kan.

TAK til Ida og Mette, som har holdt mig orienteret natten igennem. Håber I kan få nogle timer “på øjet” her til formiddag.

Jeg har på grund af pasning af mit barnebarn på 2 år ikke haft mulighed for at gå ned I kældergangene og inspicere vandstanden.

God søndag til alle. Annie

Bestyrelsen kontakt

Kære alle

på grund af alle de indbrud der er sket vil der i juli måned være skiftende telefonnumre I kan henvende jer på.

Mette træffes på 20 988674 fra i dag til den 19. Juli herefter tager jeg over resten af måneden 24967621.   I august har vi  “normal” træffetid:  1. Tirsdag fra 19-20  samt 1. og 3. Tirsdag fra 10.00 – 11.30. Vi glæder os til at se jer.  Der er forhåbentligt også godt nyt omkring taget i august.

Fortsat god ferie til alle – hvor End I befinde

Kære alle ! I har alle modtaget en skrivelse angående indbrud i kældre og på lofter e. Det er vigtigtfor os alle at I går på loft og i kældre og ser om I har fået stjålet noget. Politiet har nogle ting stående som kan være jeres. Har I haft indbrud skal I henvend jer på Tlf. 114 – indbrudsgruppen. !!! De effekter politiet ligger inde med vil de selvfølgelig gerne af med.

Annie

r jer!

mette og Annie og resten af bestyrelsen.