Kategoriarkiv: Nyheder

VI VED GODT DER MANGLER VARME

Ja, vi ved det allerede og arbejder hårdt på at finde ud af hvorfor.

Vi skriver her,  så snart vi ved mere, så ingen grund til at blive ved at ringe til Annie, da det ikke er hende der har vagten her til aften:-)

Bestyrelsen

 

 

PAS PÅ NEDFALD AF TAGSTEN

Pas på ud for Hans Egedes Gade 25, der ligger mange løse tagsten.

Vi har spærret af, så gå udenom afspærringen, så du ikke får en tagsten i hovedet, hvis de skulle falde ned i blæsevejret.

God weekend

Bestyrelsen

Ingen fastelavn i gården i år

Kære alle

Gårdlauget har besluttet, at der ikke afholdes fastelavnsfest i gården i år.

Det er besluttet, at vi i stedet for holder en stor forårsfest for alle gårdens børn.
Det bliver med hygge, bål og sjov for alle:-)

I vil få nærmere info når vi kommer tættere på:-)

Rigtig god vinterferie til jer alle!

Hilsen

Gårdlauget

Lukning af vand mandag og tirsdag.

Kære alle

Mandag, den 2. og tirsdag den 3. februar 2015 bliver vandet lukket fra kl. 08.00 til kl. ca. 15.00 

Isolering af rørene på loftet SKAL skiftes til tykkere isolering og ventilerne skal derfor hæves.

Mange af ventilerne er meget gamle og kan ikke klare at blive taget af og derfor skal alle ventilerne udskiftes!  Dette kommer os tilgode i mange, mange år fremover.

God weekend til jer alle!

Annie

 

Sidste chance for at få tømt dit loftsrum til storskrald

Kære alle

Vi har bestilt endnu en container til de sidste der mangler at få tømt deres loftsrum.

Den ankommer på fredag den 6. februar ml. 6.00 og 17.00

Den vil blive afhentet igen tirsdag den 10. februar. Dvs. at du har hele weekenden til at få smidt det ud, du ikke længere skal gemme.

Husk at du selv skal sætte det ud i containeren. Og sæt det ordenligt derude, så der er plads til mest muligt.

Elektronik må IKKE komme ud i containeren. Ej heller byggeaffald.

Benytter du dig ikke af denne mulighed, vil du selv skulle sørge for at komme af med dit storskrald fra loftet, på anden vis.

Rigtig god weekend til jer alle

Gårdlauget / Mette

Container i Henrik Rungs Gade ud for nr. 14.

I morgen ankommer en container i Henrik Rungs Gade ud for nr. 14. Allerede i aften spærrer vi af således at der ikke holder parkerede biler i morgen tidlig når containeren ankommer. Vi forventer at I, som plejer at parkere på pladserne ud for nr. 14 og forretningen, respekterer dette og sørger for at få flyttet deres bil inden containeren ankommer.

De sidste 2 gange vi fik containere var den ene der  kl. 06.00 om morgenen og den anden ankom aftenen forinden.

Så hold øje med containeren!

HUSK,  at I, som har sat ting og sager ned i gården, selv skal flytte tingene ud i containeren !!

Annie

Stillads fra nr. 17 – 21

Solrød Stilladser har meddelt at de i morgen, tirsdag den 6. januar 2015, opsætter stillads fra Jesper Brochmands Gade 17  til Hans Egedes Gade 21.

På grund af nogle misforståelser – ikke fra vores side – er det altså først i morgen at de går i gang!

Annie

En trist meddelelse.

Kære alle.

Det er trist at skulle videregive meddelelsen om at Ingelise Andersen er afgået ved døden, søndag, den 28. december 2014.

Mange beboere, som har boet her i lang tid – eller har boet her som barn/ung og er kommet tilbage,  kendte Ingelise.

Ingelise var datter af Vagn og Marie Christoffersen. Stoffer, som Vagn blev kaldt, og Marie var indehaver af Ismejeriet, Henrik Rungs Gade 16 – der hvor bestyrelsen nu har til huse. Her deltog Ingelise også i arbejdet. Et slidsomt arbejde. Hvem kan ikke huske da der skulle deles is ud i halve eller kvarte blokke til beboernes køleskabe. Ølkasser indeholdt 50 øl dengang og ikke som i dag 30, 24 eller 18 stk. Mælk i flasker mindes jeg også som værende tungere end den papemballagen som mælken sælges i i dag. Jo der blev slæbt på mange ting dengang. Men en ting var sikkert man fik altid store smil en god behandling fra dem alle 3.

Ingelise blev gift med Svend-Erik og boede også i huset, hvor de fik 2 børn – Rene og Michelle. Rene bor her endnu medens Michelle er flyttet “udenbys”.

Mine børn og jeg flyttede ind i 1979 og det varede ikke længe før Michelle, Rene og mine børn fandt sammen i gården.  Det var især lykken at skyde til mål ved en kældernedgang. Noget som Ingelise og jeg bestemt ikke brød os om – især ikke efter at Michelle faldt baglæns ned ad kældertrappen. Vi fik lokket ungerne til at stoppe mod at give dem æbleskiver med jordbær syltetøj og flormelis – midt om sommeren!

Ingelise har altid været sød, smilende og meget interesseret i at høre om hvordan ens unger havde det – ligesom hun altid fortalte om sine dejlige børn. Aldrig har jeg hørt hende sige noget dårligt om andre. Talte vi om noget, som man ikke ønskede skulle ud til andre kunne man roligt tale med Ingelise – det forblev altid mellem os. Jeg kommer til at savne de små men gode samtaler vi havde sammen. Når jeg, som nu, sidder i forretningen løber tankerne/minderne gennem hovedet og pludselig går det op for en, at en æra er forbi. Mejeriet er lukket for flere år siden. Stoffer og Marie er også gået bort og den sidste, som havde arbejdet i mejeriet har nu lukket sine øjne.

Ingelise bliver bisat fra Brorsons Kirke, tirsdag, den 6. januar 2015 kl. 11.00,  hvor alle er velkomne.

Æret være Ingelises minde!

Annie

 

TAGET

København, den 2. januar 2015.

KÆRE ALLE – RIGTIG GODT NYTÅR !

Året 2014 er forbi og vi har, som de fleste af jer ved, haft et travlt år med forberedelse på udskiftning af taget samt isoleringen i brystningerne. Alt skulle nu være på plads således at arbejderne kan gå i gang.

TAGET:

Mandag den 5. januar 2015 starter stilladsarbejderne med opsætning af stillads og overdækning i Jesper Brochmands Gade nr. 17. Herfra går det videre ad Hans Egedes Gade nr. 19 og 21 – måske er nr. 23 og 25 også med i denne etape, det har vi ikke fået endelig besked på!

Alle I, som bor i de nævnte opgange SKAL have ryddet jeres ting fra loftsrummene inden den 10. januar 2015. I andre skal nok få en ”sidste frist” dato så snart vi kender etaperne. Dette skal dog ikke forhindre jer i at rydde jeres loftsrum NU – for der kommer en container til brug for det ”affald” som beboerne har tænkt sig at smide ud. Det gælder om at få containeren fyldt op idet det er for dyrt at levere den halvtom tilbage. I får besked på hvornår containeren kommer så snart vi får svar fra Københavns Kommune.

NB Entreprenøren tillader:

”Den bedste løsning er at beboerne rydder deres pulterrum helt for opbevarede ting!

Men det kan accepteres at beboerne lader tingene stå, – på egen risiko for skader, tyveri m.m.-, hvis alt rykkes væk 150 cm fra tagkanten og med en sti ind på 60 cm. Frihøjde til undertaget skal være mindst 50 cm.”

Husk at dørene til jeres loftrum skal stå åbne så arbejderne kan komme til taget!

Låsen til lofterne bliver omlagte således at ingen af beboerne kan komme på lofterne i det tidsrum, hvor der arbejdes på jeres del af taget. Dette er ikke kun for at arbejderne skal have fred til at arbejde, men for at minimere evt. tyverier. Så snart de er færdige med den første etape bliver den gamle cylinder sat i og I kan igen komme på loftet.

Lukning af porten Jesper Brochmands Gade 17:

Den 5. januar 2015 bliver den lille port mellem gården og JBG 17 lukket. Dette inde-bærer at ingen af beboerne vil kunne bruge denne port før arbejdet med hele taget er udført!!! Man kan/skal benytte den store port i Henrik Rungs Gade og mellemgangen Åboulevard/gården kan benyttes under hele byggeriet.

Stil jeres cykler i cykelkældrene !! Der forefindes cykelkældre i 19/21, Henrik Rungs Gade 16 og Henrik Rungs Gade 18/Åboulevard 84.

Christianiacyklerne kan ikke stå i gården så længe arbejdet på taget foregår !!!

Skal du/I ikke bruge jeres Christianiacykel her i vinterperioden – kontakt evt. bestyrelsen for henvisning af en plads i kælderen 18/84.

Mange beboere har brugt tørrelofterne og de gamle vaskerum til opbevaring af alt muligt mærkeligt! Disse rum SKAL ryddes nu!!

Vi opfordrer jer, som – uden tilladelse – har fyldt ovennævnte rum/lofter op, til at tage ansvar og fjerne alt det I har lagt ind i de rum som ikke er jeres – vi andre skal jo ikke rydde op efter jer !!!

NEJ, det er ikke sent, at I får at vide at loftsrummene skal ryddes – det har I fået at vide op til flere gange – projektet har været undervejs i et par år !!

Ved den sidste ”oversvømmelse” i september opfordrede vi jer også til at rydde lofterne for hvad I ikke længere havde brug for. Ikke mange benyttede sig af dette – desværre – for da havde vi en container der ”ventede på affald”. Og så sent som til generalforsamlingen fik I oplyst datoerne på opsætning af stilladset – 5. januar 2015 og på selve arbejdets begyndelse – den 15. januar 2015!!!!

Det kommer til at koste penge for de af jer, som ikke tømmer rummene, hvis vi opdager hvem der har brugt dem. Nogle af jer har jo tilkendegivet at I har taget et rum i brug så her forventer vi bare at I fjerner det hele.

Så der er kun en ting at sige – på med vanten og i gang!

Er der nogen, som ikke kan fjerne ting og sager fra loftet kan man bestille en til at hjælpe. Prisen har vi endnu ikke fået – men vi forventer at modtage den snarest.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen