Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Kære andelshavere.

I har alle fået lagt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i jeres postkasse i går.

Vi håber, at så mange af jer som muligt kan give møde idet det jo drejer sig om lånet til vores tag. Er det ikke muligt at møde – så giv en anden andelshaver, som giver møde, en fuldmagt.

HUSK:  1 andelshaver kan ved fremmøde medbringe 1 fuldmagt fra en anden andelshaver.

Annie

 

VV A R M E N !

Kære alle.

Der blev tændt for varmen i onsdags men varme nåede ikke ud til alle – desværre !

VVS`erne blev tilkaldt i går og skruede yderligere op for varmen. Dette er åbenbart ikke nok, så VVS´erne kommer igen i morgen og skruer yderligere op.

I må indtil da tage en ektra trøje på og/eller et tæppe over jer når I sidder i stuen.

Det kan også godt være, at der er luft i systemet – i såfald klarer VVS`erne også dette i morgen.

God aften til jer alle.

Annie

Tømme kælderrum

Røsvas´ 2 arbejdere, der foretager rensningen af vores kældre kan nå flere kælderrum om dagen end først antaget .

Vi vil derfor bede jer, , som endnu ikke har tømt jeres kælderrum – om at gøre det her i weekenden således at arbejderne  mandag, den 22. september og tirsdag, den 23. september kan gå i gang uden at vente på at der bliver tømt kælderrum.

Det er en stor fordel for os – og huset –  at det hele bliver ordnet hurtigst muligt.

Alt det I vil smide ud/ kassere, skal I sætte op i gården på og omkring græsplæn ved storskraldsrummet. Her er placeret orangerøde rør med skilte som fortæller hvor de forskellige ting skal placeres.

Containeren, som er bestilt til at komme fredag, kommer desværre først mandag!

Vær rare at stille tingene som anvist på sedlerne således at det bliver nemmere for jer og os at fylde containeren på mandag

Gårdlavet og bestyrelsen.

 

 

vask og desinficering af kældrene. NY PLAN !

 

Kære alle.

Rengøring og desinficering af vores kældre starter op igen mandag, den 15. September 2014 kl. 08.00.

Alle kælderrummene skal være tømte og stå klar efter nedenstående plan:

Mandag den 15. september 2014 : Henrik Rungs Gade  14 og 16 mod gaden.

Tirsdag, den 16. September 2014: Henrik Rungs Gade 18 og Åblv.84  mod gaden

Onsdag, den 17. September 2014: Henrik Rungs Gade 14 og 16 mod gården

Torsdag, den 18. September 2014Henrik Rungs Gade 18 og Åboulevard 84 mod gården.

Fredag, den 19. September 2014:  Åboulevard 86 og Hans Egedes Gade 25 mod gården

Mandag, den 22. September 2014:  mod gården – Hans Egedes Gade 23, og 21 mod gården. 

Tirsdag, den 23. September 2014:  mod gaden Åboulevard 86 og Hans Egedes Gade 25.  (Vi kan evt. lukke døren I mellemgangen ud til Åboulevard I disse 2 dage således at der bliver mere plads til jeres ting og sager)

Onsdag, den 24. September 2014: Mod gaden – Hans Egedes Gade 23 og 21

Torsdag, den 25. September 2014: Alle mod gården I Hans Egedes Gade19 og Jesper Brochmands Gade 17

Fredag, den 26. September 2014:  Alle mod gaden I Jesper Brochmands Gade 17 og Hans Egedes Gade 19  (Vi kan evt. lukke porten mod Jesper Brochmands Gade og bruge mellemgangen til opbevaring)

Alle skal naturligvis straks efter rengøringen sætte deres ting tilbage I deres kælderrum.

BEMÆRK, AT DER KAN SKE FORSKYDNINGER – DE NÅR MÅSKE AT ORDNE FLERE RUM END FØRST ANTAGET – I VIL BLIVE ORIENTERET SÅ SNART VI HØRER NOGET.

ALLE kælderrum skal tømmes så de kan blive rengjorte!  Det nytter ikke at hver 3. rum ikke bliver tømt og dermed ikke rengjort. Trævæggene og trædørene har suget vandet til sig og der kan dannes skimmelsvamp.  Bliver det ikke rengjort fra begge sider, slipper vi aldrig af med det.

 Mandag, den 22. September 2014  opstilles en container I Henrik Rungs Gade ud for nr. 14 og 16. Når containeren er opstillet skal I selv bære jeres uønskede genstande ud I containeren!

Bestyrelsen

 

Renvasking og desinficering af kældrene.

Kære alle.

Det kan ikke være en overraskelse for nogen af os, at vores kældre skal vaskes og desinficeres efter skybruddet!!!

Forsikringsselskabet har bestilt  og betaler desinficeringsfirmaet som kommer I den rækkefølge som de mener er den rigtige. Mange ejendomme har haft det værre end vi har.

Vi kan ikke bestille tid til at få ordnet vores kældre, så det passer den enkelte beboer!!  Vi må være glade for at de kommer og ordner vores kældre, så vi kan føle os sikre på at ALLE får renset op I kældrene. Vi har alle gået og ventet på det firma, som skulle ordne vores kældre – og nu er det endelig vores hus det gælder og vi skal samarbejde med desinficeringsfirmaet så det går så godt som muligt. Denne gang skal alle kældre vaskes og desinficeres og ikke lige som sidst, hvor flere “sprang over” til stor gene for de øvrige beboere.

Firmaet startede I torsdags og ordnede cykel- og barnevognskældrene samt vaskekælderen. Fredag nåede de at få ordnet vores store varmekælder, hvilket  De ikke selv havde regnet med. Varmekælderen var virkelig  beskidt og glat som en glidebane. Men det lykkedes!  

Nu er det så tid til at få beboernes kælderrum ordnet. Mandag morgen, den 8. September 2014 kl. 8.00, starter desinficeringsmændene med at vask og desinficering af vores kælderrum.

Desinficeringsfirmaet har ønsket, at alle I nr. 17 og nr. 19, som har kælderrum mod gaden skal rydde deres rum om søndagen således at de kan vaske og desinficere disse rum. Mandag er det så de beboere I samme opgange, som har kælderrum mod gården, der skal rydde deres rum, således at de kan blive ordnet om tirsdagen. Når alle rummene er vasket og desinficeret bliver  hver enkelt kældergang  ordnet.

Vi har – på grund af det korte varsel som er givet,  også varskoet nr. 21. Ikke alle har mulighed for at få tømt deres kælderrum – selv om de fleste har været nede og “kostet” vandet ud af deres kælderrum,  Men nu har de mandag,,  tirsdag og onsdag  til at få det ordnet. Mon man så ikke med lidt velvilje kan tømme sit kælderrum – enten selv – eller med hjælp fra familie og/eller venner ??

Alle har mulighed for  at stille deres ting ind I cykelkældrene og I barnevognsrummet og de kældergange, som fører til kælderrummene –  hvis de ikke mener at det kan stå overfor deres eget kælderrum. Alle skulle således have plads nok til deres ting.

Og selvfølgelig er der ikke nogen beboere som stjæler fra andre beboere !!!

Forstår godt, hvis I er frustrerede, men håber alligevel at I vil samarbejde med desinficeringsfirmaet,  de andre beboere og bestyrelsen!!!

Annie

Nattens regn, lyn og torden.

Kære alle.

Ja, så viste vejret sig igen fra sin værste side. Det har regnet, tordnet og lynet. Gaderne  omkring os mindede mest af alt  om Venedigs kanaler!

Kl. 05.15  fik jeg – efter at have ventet ca. 30 min på at komme igennem – fat I forsikringsselskabet og “bestilte” et firma som kan komme og tømme kældergangene for vand og opstille nogle affugtere. De kommer I løbet af nogle timer. Det er uvist hvor mange timer idet der er mange som skal bruge firmaet.

Kældrene har I nattens løb haft en vandstand på ca. 15 cm .  – men vandet er  nu ved at forsvinde!

I anmodes om at  gå ned I jeres kælderrum og tjekke om det er fyldt med vand – eller om vandet er løbet fra. Det gør en stor forskel om der er lidt vand eller ingen vand når affugterne sættes til. Men også hvis der er vand gælder det jo om redde, hvad der reddes kan.

TAK til Ida og Mette, som har holdt mig orienteret natten igennem. Håber I kan få nogle timer “på øjet” her til formiddag.

Jeg har på grund af pasning af mit barnebarn på 2 år ikke haft mulighed for at gå ned I kældergangene og inspicere vandstanden.

God søndag til alle. Annie

Bestyrelsen kontakt

Kære alle

på grund af alle de indbrud der er sket vil der i juli måned være skiftende telefonnumre I kan henvende jer på.

Mette træffes på 20 988674 fra i dag til den 19. Juli herefter tager jeg over resten af måneden 24967621.   I august har vi  “normal” træffetid:  1. Tirsdag fra 19-20  samt 1. og 3. Tirsdag fra 10.00 – 11.30. Vi glæder os til at se jer.  Der er forhåbentligt også godt nyt omkring taget i august.

Fortsat god ferie til alle – hvor End I befinde

Kære alle ! I har alle modtaget en skrivelse angående indbrud i kældre og på lofter e. Det er vigtigtfor os alle at I går på loft og i kældre og ser om I har fået stjålet noget. Politiet har nogle ting stående som kan være jeres. Har I haft indbrud skal I henvend jer på Tlf. 114 – indbrudsgruppen. !!! De effekter politiet ligger inde med vil de selvfølgelig gerne af med.

Annie

r jer!

mette og Annie og resten af bestyrelsen.

Indbrud – OB’s

Kære alle !   I har alle modtaget en skrivelse angående indbrud i kældre og på lofter e. Det er vigtigtfor os alle at I går på loft og i kældre og ser om I har fået stjålet noget. Politiet har nogle ting stående som kan være jeres.  Har I haft indbrud skal I henvend jer på Tlf. 114 – indbrudsgruppen.  !!!    De effekter politiet ligger inde med vil de selvfølgelig gerne af med til de rette ejere.

Annie

VVS og elektriker – barne- klapvogne, FERIE

Kære alle.

HUSK at fjerne jeres cykler fra gården !!

Husk at fjerne barne- og klapvogne fra opgangene.

Der er mange som klager over at de ikke kan komme til deres postkasser pga at barne- og klapvogne står i vejen.  Se nu at få dem fjernet!

DER MÅ IKKE STÅR BARNE- OG KLAPVOGNE I OPGANGENE – heller ikke legetøj, sko støvler m.m. !!!

Bestyrelsen holder lukket i juli måned – som vi plejer.

Har du brug for en elektriker – ring til : Kaels 28 45 92 65

Er det VVS`eren er nummeret:  JJV Jon og Jens  26 81 03 09

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god og solrig ferie – hvor end I befinder jer !

Annie

Eksterne ventelister

Kære alle.

De eksterne ventelister bliver uddelt i løbet af i dag!

Det koster kr. 250,-  at blive opskrevet på den eksterne liste og et gebyr på kr. 50,- pr. år for at blive stående listen. Gebyrene bedes indbetalt til konto  5493 – 0001015713, Nykredit Bank.  Selve skrivelsen skal afleveres til bestyrelsen eller sendes pr. post.

Kvittering for modtagelse  skrivelsen sendes pr. mail – hvis en sådan er oplyst.

Annie