Generalforsamling

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Formand Annie Pfeiffer
  • Bestyrelsesmedlem Christian B. Hansen
  • Bestyrelsesmedlem Mette Pfeiffer
  • Bestyrelsesmedlem Allan Mulis
  • Suppleant Rita Sørensen
  • Suppleant Michael Paulsen

Bestyrelsen har  åbent for personlig henvendelse på kontoret, Henrik Rungs Gade 16, den første tirsdag i hver måned mellem 19.00 og 20.00.

Man kan også henvende sig til bestyrelsen ved at “smide” et brev ind ad brevsprækken på kontoret, sende en mail på ab.hansegede@os.dk eller sende et brev til A/B Hans Egede, Bestyrelsen, Henrik Rungs Gade 16, 2200 København N.

Mange beboere forventer, at de får et svar på en henvendelse samme dag som henvendelsen foreligger. Det kan ikke lade sig gøre. Alle i bestyrelsen har et fuldtidsarbejde, familie, sport og venskabskreds, som skal passes, ud over at de har foreningsarbejdet i bestyrelsen. Det er derfor ikke muligt at besvare henvendelser fra dag til dag. Vi prøver at besvare henvendelserne så hurtigt som muligt.