2014.02.04

Da der er mange som uopfordret ringer for at høre om de kan blive skrevet op på vores ventelister og derigennem komme  i betragtning til en lejlighed i Linoleumshuset blev det ved bestyrelsesmødet den 4. februar 2014  vedtaget at ventelisterne igen skal indføres.

Der vil blive udsendt lister til samtlige andelshavere omkring den 1. april 2014.

Der vil ligesom tidligere være 3 ventelister:

1.  Den Interne, hvor de herboende andelshavere kan komme i betragtning til en større eller mindre lejlighed.

2.  Andelshaverne får ret til at opskrive 2  personer på børne-og forældrelisten.

3.  Den eksterne hvor udefrakommende kan blive opskrevet – dog skal de anbefales af en andelshaver.

I får alle nærmere besked i jeres postkasse.

Annie